Zysk operacyjny wyniósł 53,65 mln zł wobec 18,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,74 mln zł w 2021 r. wobec 211,04 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Pomimo trwającej epidemii COVID-19, ale jednocześnie w rezultacie wyżej wymienionych działań, grupa wygenerowała w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 roku przychody wyższe o 32% w porównaniu do 2020 roku. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że poziom sprzedaży osiągnięty przez posiadane sklepy internetowe w Polsce i za granicą, wraz z przychodami z platform typu marketplace, stanowi 53% całości przychodów grupy za 2021 rok. W 2020 roku udział ten wyniósł 51%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w 2021 roku wyniosła 62,6 % i była o 3,9 pkt proc. wyższa od marży osiągniętej w roku poprzednim do czego w głównej mierze przyczyniła się przyjęta przez grupę strategia cenowa, jak również rosnąca siła zakupowa grupy. Wyżej wymieniony wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do 2020 roku, przełożył się w 2021 roku na wzrost marży brutto w ujęciu wartościowym o 50,1 mln zł" - czytamy dalej.

EBITDA Grupy za 2021 rok wyniosła 78,8 mln zł, natomiast rentowność EBITDA osiągnęła poziom 28,4%, podano także.

Sprzedaż zagraniczna generowała w 2021 roku 16% sprzedaży, w porównaniu do 10% w 2020 r.

"Wzrost udziału tej sprzedaży w strukturze geograficznej jest wynikiem konsekwentnych działań grupy polegających na rozwoju zagranicznym. Na ten efekt wpłynęło również kilkukrotne zwiększenie asortymentu produktów na platformach typu marketplace. Kolejnym z powodów odnotowanego wzrostu były częściowo zniesione ograniczenia dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w centrach handlowych, w których grupa prowadzi salony sprzedaży detalicznej. Dodatkowo zniesione ograniczenia w możliwości przemieszczania się spowodowały wzrost sprzedaży jednego z głównych asortymentów sprzedażowych grupy, tj. walizek i akcesoriów podróżnych" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 41,47 mln zł wobec 8,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)