"Dywidenda za rok 2021 zostanie przez emitenta wypłacona 27 kwietnia 2022 roku, przy czym dzień ustalenia praw do dywidendy został przez ZWZ wyznaczony na 20 kwietnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

W połowie marca Książek Holding, większościowy akcjonariusz Marvipol Development, złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia uchwał w przedmiocie wstrzymania stosowania polityki dywidendowej w stosunku do dywidendy za rok obrotowy 2021 oraz przyznania dywidendy na akcję w wysokości 1,14 zł.

Reklama

W uzasadnieniu wskazano, że zyski grupy kapitałowej za rok 2021 są na najwyższym w historii emitenta poziomie, emitent realizuje plany inwestycyjne przeznaczając na zakupy gruntów pod zabudowę mieszkaniową w roku 2021 ponad 200 mln zł, co stanowi bazę rozwoju grupy w latach kolejnych, prezentowane plany inwestycyjne emitenta zakładają dalszą aktywność zakupową w segmentach deweloperskim i magazynowym, a bardzo dobra sytuacja płynnościowa pozwala na realizację w/w poziomu wypłaty dywidendy, co powinno przełożyć się również na wzrost kapitalizacji emitenta na GPW.

Marvipol Development odnotował 95,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 80,45 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 36,65 mln zł wobec 32,98 mln zł zysku rok wcześniej.

W czerwcu 2021 r. akcjonariusze spółki zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 39,57 mln zł na dywidendę co oznaczało wypłatę w wysokości 0,95 zł na akcję.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)