"Zarząd Noobz from Poland [...] na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 1/04/2022 zarządu spółki z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H, z wyłączeniem w całości prawa poboru, i w sprawie zmiany statutu spółki, oraz w uchwale nr 2/04/2022 zarządu spółki z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii I, z wyłączeniem w całości prawa poboru, i w sprawie zmiany statutu spółki, zarząd spółki ustalił:

1) cenę emisyjną akcji serii H na poziomie 28 zł za jedną akcję, zgodnie z uchwałą zarządu spółki;

Reklama

2) cenę emisyjną akcji serii I na poziomie 28 zł za jedną akcję, zgodnie z uchwałą zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w kwietniu zarząd postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej do 75 068 zł akcji serii H oraz do 94 932 akcji serii I.

Noobz from Poland to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator". Spółka zadebiutowała na NewConnect 13 lipca 2021 r.

(ISBnews)