"Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2021 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2022 roku pozwoli grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie.

Portfel zamówień jednostki dominującej na koniec ub.r. wynosił 1 483 mln zł (z wyłączeniem konsorcjantów). W 2021 roku Trakcja S.A. podpisała kontrakty budowlane o łącznej wartości 768 mln zł. Ponadto, jednostka dominująca złożyła w 2021 roku najkorzystniejsze oferty w przetargach publicznych (nierozstrzygnięte do dnia publikacji niniejszego sprawozdania) na łączną kwotę przypadającą dla spółki 84 mln zł, podano także.

Reklama

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 425 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)