Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 94,8 mln zł wobec 78,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 150,57 mln zł wobec 131,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 940,08 mln zł w 2021 r. wobec 934,85 mln zł rok wcześniej.

"W Grupie Apator utrzymano przychody na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego, a dynamiczny wzrost odnotował segment Wody i Ciepła (+23% r/r). Wyższe przychody r/r zanotował także segment Gazu (+7%). Jednocześnie w segmencie Energii Elektrycznej zrealizowano niższą sprzedaż w związku ze spadkiem przychodów na rynku krajowym" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Dzięki wysokiej dynamice wzrostu eksportu (głównie w segmencie Wody i Ciepła) w skali całej Grupy Apator, udział eksportu w całkowitych obrotach wzrósł w porównaniu z 2020 r. o 6,3 pkt proc., do poziomu 47,1% przychodów ogółem, podano także.

"Wynik EBITDA w 2021 r. wyniósł 150,6 mln zł (+14% r/r). Wpływ na zysk EBITDA, poza [...] czynnikami kosztowymi, miał dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na co złożyły się przede wszystkim:

- wynik na sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz w Poznaniu (+34,1 mln zł),

- uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela (+3,2 mln zł) na pokrycie części kosztów wymiany liczników energii elektrycznej (dostarczanych w latach 2014-2017) w ramach zgłoszonej reklamacji w Segmencie EE,

- zwrot niezasadnie pobranego podatku dochodowego w spółce niemieckiej (+2,5 mln zł),

- dofinansowanie z tarczy antykryzysowej (+1 mln zł) w Segmencie Gaz" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 18,44 mln zł wobec 51,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)