Grupa Stalprodukt podała dane za I kw. 2022 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25% w stosunku do wartości bazowej, podkreślono.

"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

Reklama

1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które w I kw. 2022 r. wyniosły 1 473 784 tys. zł (w porównaniu do kwoty 950 343 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

2. Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w I kw. 2022 r. wyniosły 399 913 tys. zł (w porównaniu do kwoty 211 600 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

3. Przychodów Segmentu Profili, które w I kw. 2022 r. wyniosły 317 190 tys. zł (w porównaniu do kwoty 165 721 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

4. Przychodów Segmentu Cynku, które w I kw. 2022 r. wyniosły 650 906 tys. zł (w porównaniu do kwoty 507 027 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

5. Skonsolidowanego zysku operacyjnego, który w I kw. 2022 r. wyniósł 180 170 tys. zł (w porównaniu do kwoty 74 412 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I kw. 2020 r. i 2021 r.).

6. Skonsolidowanego zysku netto, który w I kw. 2022 r. wyniósł 151 401 tys. zł (w porównaniu do kwoty 56 702 tys. zł, stanowiącej średnią wyników za I kw. 2020 r. i 2021 r.)" - czytamy w komunikacie.

Znaczący wzrost zarówno przychodów wszystkich segmentów operacyjnych Grupy Stalprodukt, jak i skonsolidowanych wyników (z działalności operacyjnej i zysku netto), spowodowany jest głównie znaczącą poprawą warunków rynkowych (w tym głównie cen sprzedaży wyrobów gotowych) w raportowanym okresie w porównaniu do tego samego okresu 2021 i 2020 r., podała spółka.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku zostanie opublikowany 13 maja 2022 r., przypomniano także.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)