Strata operacyjna wyniosła 0,54 mln zł wobec 1,29 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 41 tys. zł wobec 701 tys. zł straty rok wcześniej.

Reklama

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,14 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 20,97 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 r. Redan uzyskał 401 tys. zł przychodów z tytułu usług świadczonych dla zewnętrznych odbiorców, jako dostawca rozwiązań logistyki kontraktowej obejmujących operacje związanych z obsługą zamówień z e-commerce. Stanowiło to 10% łącznej wartości: (i) uzyskanej w tym czasie marży na sprzedaży towarów pod marką Top Secret w Polsce (bez wyprzedaży stoków oraz sprzedaży towarów zagranicą) oraz (ii) przychodów z tytułu świadczonych usług. Spółka dąży do poszerzenia grona odbiorców tych usług i poszukuje w tym celu kolejnych zleceniodawców. Działania te zmniejszają zależność Redan od biznesu marki Top Secret" - czytamy w raporcie.

Niezależnie od rozwoju wskazanego powyżej rozwoju nowych usług operacje związane z biznesem marki Top Secret pozostawały w I kwartale 2022 r. podstawowym zakresem działalności Redan. 85% przychodów ze sprzedaży Redan oraz 72% wypracowanej marży handlowej (wraz z przychodami z tytułu usług) uzyskano od grupy kapitałowej Top Secret. Oznacza to spadek o ok. 3 pkt proc. udziału w przychodach i ok. 10 pkt proc. udziału w wypracowanej marży w porównaniu do roku 2021.

Redan jest właścicielem towarów znajdujących się w sklepach Top Secret w Polsce, co powoduje, że Redan realizuje przychody ze sprzedaży towarów pod marką Top Secret w Polsce na poziomie hurtowym (do spółki prowadzącej sklepy). Wartość sprzedaży Redan ustalona zgodnie z tymi zasadami w I kwartale 2022 r. była wyższa r/r o 18%. Jednak w 2021 r. przychody ze sprzedaży Redan w sprawozdaniu finansowym były dodatkowo powiększone o 3,2 mln zł, które faktycznie zostały uzyskane w roku 2020, lecz ich ujęcie w przychodach nastąpiło dopiero w I kwartale 2021 ze względu na zapisy w umowach związane z zastrzeżeniem prawa własności towaru do momentu uregulowania należności. W konsekwencji w ujęciu rachunkowym sprzedaż towarów do GK Top Secret spadła o 4%, wyjaśniono w raporcie.

Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki "Top Secret", które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

(ISBnews)