Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 320,3 mln zł wobec 561,5 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk EBITDA zmniejszył się o 316,1 mln zł r/r do poziomu 766,6 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku przy marży EBITDA na poziomie 25,7% (-10,5 pkt proc. r/r) przy stabilnych przychodach. Głównymi czynnikami stojącymi za spadkiem była dekonsolidacja wyniku sprzedanej spółki Polkomtel Infrastruktura, nieoczekiwana eliminacja wzrostu przychodów reklamowych w efekcie rozpoczęcia wojny przez Rosję, koszt udzielonego przez nas wsparcia finansowego i rzeczowego na rzecz Ukrainy oraz presja inflacyjna przekładająca się w szczególności na wyższe koszty zakupu energii elektrycznej" - czytamy w raporcie.

Skorygowany wynik EBITDA z wykluczeniem kosztu wynikającego z udzielonego przez nas wsparcia na rzecz Ukrainy oraz wyniku spółki Polkomtel Infrastruktura wyniósł w I kw. 2022 r. 800,7 mln zł i był niższy o 106,7 mln zł (-11,8%) r/r, skutkując marżą EBITDA na 26,8% (-3,6 pkt proc. r/r), podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 986,7 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 2 987,4 mln zł rok wcześniej.

"Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły o 58,1 mln zł (+3,5%) r/r dzięki skutecznej realizacji naszej strategii budowania wartości klienta, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej dynamice wzrostu ARPU, jak również w związku z konsolidacją od lipca 2021 roku wyników spółki Premium Mobile" - czytamy dalej.

Przychody hurtowe spadły o 67,6 mln zł (-7,7%) r/r, przede wszystkim w wyniku regulacyjnego, sukcesywnego obniżania stawek międzyoperatorskich MTR i FTR za zakańczanie ruchu w naszej sieci przez innych operatorów.

"Ponadto, w związku z przejęciem kontroli nad spółką Premium Mobile w drugim półroczu 2021 roku nastąpiła eliminacja konsolidacyjna przychodów hurtowych generowanych na transakcjach z tą spółką. Dodatkowo, w efekcie rozpoczętej wojny w Ukrainie, nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu nie wykazały w pierwszym kwartale 2022 roku oczekiwanego przez nas wzrostu" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 67,6 mln zł wobec 14,7 mln zł straty rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)