"Pozyskanie finansowania pozwoli nam na realizację planowanych umów, które są na ostatnich etapach negocjacji. Chcemy jak najszybciej ruszyć z ich realizacją, aby zarówno dotychczasowi, jak i nowi akcjonariusze mogli jak najwcześniej uzyskać korzyść z inwestycji w Movie Games VR" - powiedział prezes Movie Games VR Kamil Mańko, cytowany w komunikacie.

Jako dzień prawa poboru akcji serii M został wyznaczony 25 maja br. Oznacza to, że inwestorzy zainteresowani uczestnictwem w emisji akcji serii M muszą posiadać na rachunku maklerskim akcje Movie Games VR najpóźniej do 23 maja br.

Reklama

Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 6 335 580 akcji serii M po cenie 0,24 zł każda. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Trzy jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia dwóch akcji serii M. Akcje serii M objęte zapisami dodatkowymi zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Pozostałe akcje zarząd przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż emisyjna, podano także.

Prezes Movie Games w swoim stanowisku wskazał, że Movie Games zamierza wziąć udział w ofercie akcji serii M Movie Games VR.

"Należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to pierwsza forma pozyskania kapitału w spółce. Spółka jest notowana, a realizacja jej projektów już trwa. Virtual Reality to zdecydowanie przyszłość game developmentu, w związku z czym chcemy umożliwić szybki rozwój kompetencji spółki w tym zakresie" - podsumował prezes Movie Games Mateusz Wcześniak.

Spółka Movie Games VR powstała w sierpniu 2021 roku w wyniku przekształcenia charakteru działalności operacyjnej z doradztwa na rynku kapitałowym na produkcję i wydawnictwo gier komputerowych na platformy do wirtualnej rzeczywistości. Wcześniej spółka działała pod nazwą IPO Doradztwo Kapitałowe.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)