"Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 8,5 zł za jedną akcję serii D. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: akcje serii D objęło 67 podmiotów; subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: akcje serii D objęło 67 podmiotów; subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze" - czytamy w komunikacie.

Enea podała pod koniec kwietnia, że dokonała przydziału wszystkich 88 288 515 akcji nowej emisji serii D po 8,5 zł za akcję. W połowie kwietnia zarząd Enei po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii D ustalił cenę emisyjną na 8,5 zł za jedną akcję i postanowił o zaoferowaniu wybranym przez siebie inwestorom łącznie 88 288 515 akcji serii D (czyli ich maksymalną liczbę). 8 kwietnia akcjonariusze Enei zdecydowali o emisji do 88 288 515 akcji serii D bez prawa poboru.

Reklama

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)