"Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 168 000 zł, zgromadzoną na kapitale rezerwowym spółki (przeznaczonym ma wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy [...] co stanowi łącznie kwotę 35 425 073,34 zł, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki tj. w kwocie 1,38 zł na 1 akcję" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że na poczet dywidendy zaliczono kwotę 31 831 225,32 zł wypłaconą przez spółkę 26 listopada 2021 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 tj. w kwocie 1,24 zł na 1 akcję.

"Wypłacić tytułem dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę dywidendową tj. kwotę w wysokości 3 593 848,02 zł, tj. w kwocie 0,14 zł na 1 akcję. W podziale dywidendy uczestniczy 25.670.343 akcje" - czytamy dalej.

Reklama

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

(ISBnews)