Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 8,04 mln zł wobec 5,47 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 10,03 mln zł wobec 6,83 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,03 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 35,5 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał 2022 to okres, za który Grupa Spyrosoft notuje wzrosty przychodów i zysków we wszystkich swoich spółkach. W odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2021 przychody grupy kapitałowej wzrosły 69%, natomiast wartość EBITDA wzrosła o 47%. Stabilny wzrost przychodów grupy to efekt utrzymującego się na wysokim poziomie zapotrzebowania na usługi IT oraz stale powiększającego się portfela klientów. Istotnymi czynnikami wzrostu są również nowe usługi w ofercie grupy (robotyka, cybersecurity, Appian), a także konsekwentne podnoszenie stawek u obecnych klientów i rozpoczynanie nowych, wysokomarżowych projektów" - czytamy w raporcie.

W I kw. 2022 liczba klientów Grupy Spyrosoft wzrosła o rekordową jak dotąd liczbę 21 firm, operujących w sektorach: automotive, przemysł 4.0, medyczny, finanse, media i rozrywka, HR oraz dane geoprzestrzenne. Do grona partnerów biznesowych dołączyli również klienci z obszaru robotyki czyli jednej z najnowszych domen obsługiwanych przez należącą do grupy spółkę Spyrosoft Synergy. Jednocześnie, w tym samym okresie, rozpoczęto realizację 66 nowych projektów dla nowych i istniejących klientów, podano także.

"Perspektywy biznesowe na przychody grupy w kolejnych kwartałach 2022 są nadal optymistyczne - obserwujemy wzmożony popyt na usługi IT, liczba naszych klientów stale rośnie, wciąż również planujemy dynamiczny wzrost zatrudnienia. Widzimy zagrożenie polegające na zahamowaniu tej tendecji w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku, w związku z ryzykiem wystąpienia światowego kryzysu gospodarczego. Potencjalny spadek wzrostu popytu na usługi IT w kolejnych okresach mitygujemy pozyskując jak największą liczbę klientów gotowych na rozwinięcie współpracy także w warunkach dekoniunktury oraz poprzez poszerzanie naszej oferty o kolejne elementy (e-commerce, salesforce, customer support)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 3,47 mln zł wobec 3,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 r. we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. W marcu 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)