"W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 52 675 178 akcji spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy spółki do sprzedaży w ramach skupu przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierzała nabyć w ramach skupu, spółka dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji spółki [...]. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniosła 98,19%" - czytamy w komunikacie.

Nabywane akcje własne stanowią 0,94% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Celem nabycia akcji własnych jest umorzenie akcji własnych i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki, podkreślono.

Spółka nie posiada innych akcji własnych poza wskazanymi powyżej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

(ISBnews)