Fotowoltaika żywiołowo rozwijała się jak dotąd w Polsce na budynkach jednorodzinnych. To może zmienić „grant OZE” zaproponowany przez resort rozwoju w projekcie nowelizacji przepisów o termomodernizacji. Dofinansowanie wyniesie do 50 proc. kosztów inwestycji w fotowoltaikę i inne instalacje OZE na budynkach wielorodzinnych. Będzie to więc podobny poziom, jaki teraz właściciele domów jednorodzinnych dostają z programu Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Zasady dotyczące grantów OZE będą jednak zupełnie inne.

Nowe dotacje ma wypłacać Bank Gospodarstwa Krajowego, który od lat zarządza Funduszem Termomodernizacji i Remontów. W ubiegłym roku BGK przyjął ponad 700 wniosków o premie termomodernizacyjne. Dzięki funduszom z KPO dotacje na ten cel znacznie wzrosną. Co więcej, grant OZE będzie można uzyskać niezależnie od tego, czy prowadzi się termomodernizację.

Reklama
Media / WysokieNapiecie.pl

Grant OZE w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Według projektu, grant OZE ma przysługiwać właścicielowi lub zarządcy budynku, który zrealizuje przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnego źródła energii, wraz z niezbędną infrastrukturą. W propozycji nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej mocy instalacji OZE, ale musi ona produkować energię na potrzeby budynku wielorodzinnego. Grant OZE będzie można uzyskać także w przypadku modernizacji instalacji OZE, przy zwiększeniu jej mocy o co najmniej 25 proc.

Dotacja pokryje 50 proc. kosztów przedsięwzięcia i będzie wypłacana po zrealizowaniu inwestycji. Gdy w budynku są lokale inne niż mieszkalne wysokość dofinansowania będzie proporcjonalnie pomniejszana o powierzchnię, jaką te lokale zajmują. Jeśli to inwestor prowadzi w budynku działalność gospodarczą grant OZE będzie zaliczony jako pomoc de minimis. Inwestycja nie może też być finansowana z innych źródeł publicznych.

Dofinansowanie do OZE przewidziano także dla nowych budynków, gdzie inwestorem jest gmina, jednoosobowa spółka gminna lub związki międzygminne współpracujące z inwestorem prywatnym. Chodzi o „społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami” – czytamy w ocenie skutków regulacji. Wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów instalacji OZE ma dotyczyć mikroinstalacji lub małej instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji, ale nie więcej niż 5 proc. wartości całego przedsięwzięcia.

Jakie będą zmiany w premii termomodernizacyjnej? Ile mogą wynieść dopłaty? Co może zachęcić do instalacji fotowoltaiki na blokach i kamienicach? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

LINK: https://wysokienapiecie.pl/71478-grant-oze-pomoze-w-rozwoju-fotowoltaiki-na-domach-wielorodzinnych/#dalej