Podpisując umowę PGNiG skorzystało z gwarancji Skarbu Państwa - mechanizmu przewidzianego ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, podano w komunikacie.

"Zarząd PGNiG na bieżąco monitoruje sytuację na międzynarodowym rynku gazu i spółka będzie podejmować dalsze działania w kierunku zwiększenia dostępnych źródeł finansowania" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.