Reklama

"Spadek zysku netto związany jest ze wzrostem kosztów finansowych, w tym kosztów odsetkowych i różnic kursowych wynikających z wyceny zobowiązań kredytowych w euro, która w kolejnych okresach będzie kompensowana dużym strumieniem wpływów w EUR i USD generowanym przez MailerLite" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 15,11 mln zł wobec 13,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 23,11 mln zł wobec 19,02 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBITDA operacyjna - odpowiednio: 21,38 mln zł wobec 18,57 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,13 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 68,28 mln zł rok wcześniej.

"Grupa R22, zarówno w II kwartale, jak i w całym I półroczu 2022 r., osiągnęła ponad 20-proc. wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA skorygowanego o zdarzenia jednorazowe. Grupa systematycznie zwiększa skalę działalności, rozwijając ofertę produktową i globalną obecność. Wydarzeniem kwartału było przejecie MailerLite oraz przygotowanie do premiery narzędzia do tworzenia sklepów internetowych. Do grona akcjonariuszy spółki cyber_Folks dołączyli Tomasz i Piotr Karwatkowie" - czytamy dalej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 12,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 171,05 mln zł w porównaniu z 135,56 mln zł rok wcześniej.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł w I poł. br. odpowiednio: 44,86 mln zł wobec 36,69 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBITDA operacyjna - odpowiednio: 42,11 mln zł wobec 36,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2022 r. wyniosła 3,7 mln zł wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej.

R22 podkreśla, że przejęcie MailerLite - globalnego dostawcy narzędzi do komunikacji e-mail dla klientów biznesowych - to jedna z największych zagranicznych akwizycji polskich firm w ostatniej dekadzie i jednocześnie krok milowy w rozwoju Grupy.

"Celem Grupy R22 jest rozwój działalności na globalnych rynkach. Dzięki akwizycji MailerLite już dziś jesteśmy prawdziwie globalną spółką obecną na 180 rynkach. Zwiększyliśmy udział przychodów zagranicznych w przychodach ogółem do 40%, a w krótkiej perspektywie oczekujemy, że 50 proc. przychodów będzie pochodzić spoza Polski. Jednocześnie naszą gotowość do globalnej ekspansji potwierdza 1000-osobowy zespół zlokalizowany w ponad 30 krajach na całym świecie" - skomentował prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)