Zysk operacyjny wyniósł 5,2 mln zł wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 142,87 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 99,11 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 238,8 mln zł w porównaniu z 201,67 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2022 roku grupa kapitałowa Wako S.A. wypracowała dodatni wynik wynoszący 30,6 mln zł na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, przy zysku ze sprzedaży w wysokości 5,1 mln zł i zysku netto na poziomie 3,0 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 238,8 mln zł, o 37,1 mln więcej niż w okresie porównywanym, co stanowi wzrost o 18,4%. Pozytywny wpływ na przychody miała główne sprzedaż robót w segmencie inwestycji infrastrukturalnych. Pomimo trudnych okoliczności związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie w I półroczu 2022 roku Grupa osiągnęła dodatni wyniku na każdym poziomie agregacji, na poziomie zbliżonym do wyników ubiegłorocznych" - czytamy w komentarzu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 13,86 mln zł wobec 9,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)