Zysk operacyjny wyniósł 23,98 mln zł wobec 68,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,82 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 376,74 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu bieżącego roku osiągnęliśmy dobre wyniki sprzedaży w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Wynik za ten okres był nieznacznie niższy do rekordowej pierwszej połowy ubiegłego roku. Aktualnie na sytuację osób, które chcą kupić mieszkanie niekorzystnie wpływa mocno ograniczona dostępność kredytów hipotecznych w następstwie wzrostu stóp procentowych i wprowadzenia rekomendacji S. W dalszym ciągu rośnie liczba klientów kupujących mieszkania za gotówkę - obecnie jest to ok. 70-80% wszystkich transakcji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, staramy się ułatwiać im decyzje zakupowe oferując w niektórych projektach rozwiązania, takie jak harmonogram płatności 20/80. Jednocześnie, realizując strategię rozwijamy nasze kompetencje i ofertę PRS, której uzupełnieniem będzie platforma najmu mieszkań dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Przygotowujemy się także do dalszej dezinwestycji aktywów komercyjnych" - powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Develia sprzedała 964 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 1 062 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa przekazała 206 lokali wobec 758 lokali w pierwszej połowie 2021 r.

W samym II kwartale 2022 r. spółka sprzedała 361 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach: Centralna Park w Krakowie, Aleje Praskie w Warszawie i Szmaragdowy Park w Gdańsku. W okresie kwiecień-czerwiec tego roku Develia przekazała 20 lokali w inwestycjach w Warszawie i Krakowie. Mniejsza liczba przekazań wynika z harmonogramu realizacji projektów. Cel zarządu to przekazanie 1 950-2 050 lokali w 2022 r., z czego większość przekazań jest planowana na IV kwartał br., zaznaczono.

W I półroczu Develia wprowadziła do sprzedaży 2 824 lokale z czego 1 246 lokali w inwestycjach, których budowy zostały rozpoczęte. Dodatkowo do oferty wprowadzono 396 lokali w projektach realizowanych we współpracy joint venture z Grupo Lar - ich budowa nie została jeszcze rozpoczęta. Na koniec I półrocza br. bank gruntów spółki wynosił blisko 8 tys. lokali, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 158,69 mln zł wobec 100,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)