Zysk operacyjny wyniósł 7,92 mln zł wobec 9,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,53 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 62,53 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 8,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 106,67 mln zł w porównaniu z 113,14 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przychód ze sprzedaży wygenerowany przez Grupę Inpro w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku był o 6% niższy w konfrontacji z porównywalnym okresem roku 2021 (106,7 mln zł w odniesieniu do 113,1 mln zł). Z uwagi na wzrost poziomu oprocentowania kredytów rentowność netto sprzedanych lokali spadła z 13% do 12%. Całkowite dochody zrealizowane w I połowie roku spadły o 11% w porównaniu do roku ubiegłego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 6,72 mln zł wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma deweloperska Inpro jest notowana na GPW od 2011 r. W 2021 roku sprzedała 728 lokali.

(ISBnews)