Strata operacyjna wyniosła 38,1 mln zł wobec 23,64 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 7,54 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 5,51 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 63,45 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 37,81 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 14,52 mln zł w porównaniu z 12,06 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 47,2 mln zł (wyłączając niegotówkowe koszty programu motywacyjnego), podczas gdy w okresie porównywalnym roku ubiegłego strata wynosiła 30,9 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Według stanu na 21 września 2022 r., spółka posiadała 46,6 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (wobec 83,2 mln zł na koniec 2021 r.), podano także.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)