Zysk operacyjny wyniósł 6,9 mln zł wobec 15,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,14 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 35,86 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 8,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 29,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 39,45 mln zł w porównaniu z 99,89 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa wypracowała w okresie sprawozdawczym 39 450 tys. zł przychodów względem 99 890 tys. zł w okresie porównawczym. Przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu własnego sprzedaży z 59 774 tys. zł (w I półroczu 2021 r.) do 27 067 tys. zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w wysokości 12 383 tys. zł (40 116 tys. zł w I półroczu 2021 r.). Grupa kapitałowa zakończyła I półrocze 2022 r. zyskiem netto na poziomie 8 931 tys. zł (względem zysku netto na poziomie 29 222 tys. zł w I półroczu 2021 r.)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 2,07 mln zł wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)