"Naszym priorytetem jest dalsze zwiększanie skali działalności i powrót do poziomów rentowności EBITDA sprzed pandemii oraz utrzymanie bezpieczeństwa finansowego grupy. Działamy w niepewnym otoczeniu makro i w warunkach wysokiej inflacji. Istotne jest to, że rosnące koszty powinniśmy konsekwentnie przenosić na ceny dla klienta, tym samym minimalizując negatywny wpływ inflacji na rentowność EBITDA" - powiedział prezes Arkadiusz Chmielewski, cytowany w komunikacie.

Zarząd określił docelową wartość wskaźnika: skonsolidowany dług finansowy netto / skonsolidowana EBITDA na poziomie poniżej 2x, przy zastrzeżeniu, że w perspektywie kolejnych 3-4 kwartałów wskaźnik DN/EBITDA może przejściowo utrzymywać się na podwyższonym poziomie. Jego zdaniem powrót do rentowności EBITDA z okresu sprzed pandemii oraz wpływ nowych inicjatyw produktowych pozwoli na konsekwentny, zrównoważony wzrost grupy oraz kontynuację polityki dywidendowej.

Reklama

"Ponadto Apator nie wyklucza w okresie realizacji strategii podjęcia strategicznej współpracy (np. w celu pozyskania nowych kompetencji), jednak na tym etapie te potencjalne projekty nie zostały skwantyfikowane w podanych celach strategii" - czytamy w komunikacie.

"Widzimy atrakcyjne szanse rynkowe na zwiększenie naszej sprzedaży i z pewnością wykorzystamy te najważniejsze, wydłużając łańcuch budowania wartości oraz docierając do nowych grup klientów. Pracujemy nad powrotem do dobrej rentowności biznesu i korzystne zmiany w tym obszarze będziemy notować już od najbliższych kwartałów. W każdym segmencie główne akcenty są nieco inaczej rozłożone" - wskazał prezes.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)