Zysk operacyjny wyniósł 56,88 mln zł wobec 102,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 102,17 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 989,92 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 108,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 379,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 009,72 mln zł w porównaniu z 2 733,56 mln zł rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach 2022 roku Grupa Kapitałowa Żywiec wypracowała 3 010 mln zł przychodów netto (3 kwartały 2021: 2 733 mln zł). Jednocześnie grupa osiągnęła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 169 mln zł (3 kwartały 2021 - 395 mln zł)" - czytamy w raporcie.

"Pomimo dobrej pogody w sezonie, narastająco od początku roku rynek piwa nie powrócił do wzrostów sprzedaży. Zrealizowaliśmy mocny plan komercyjny w sezonie, czego efektem jest solidny wzrost marki Żywiec oraz dobre wyniki marki Heineken. Jednak na wyniki Grupy Żywiec negatywnie wpływa przede wszystkim bezprecedensowa inflacja kosztów produkcji. Wzrost przychodów, który osiągnęliśmy dzięki podwyżkom cen nie pokrywa wzrostu kosztów napędzanego przez kryzys energetyczny oraz wyższą akcyzę. Dodatkowo nasz zysk obniżają wyższe koszty finansowania związane z podwyżkami stóp procentowych oraz słaba złotówka. W tak niestabilnych i trudnych warunkach gospodarczych skoncentrujemy się na poprawie wewnętrznej efektywności" - skomentował prezes Simon Amor, cytowany w dokumencie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 115,22 mln zł wobec 369,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2021 roku grupa sprzedała 10,97 mln hektolitrów piwa. Dysponuje browarami w Żywcu, Warce, Leżajsku, Elblągu i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)