Zysk operacyjny wyniósł 2,8 mln zł wobec 3,49 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 9,51 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 1,9 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 4,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,54 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 13,37 mln zł w porównaniu z 17,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 6,9 mln zł wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)