"Wzrost znaczenia AI chwilowo nie wpływa również na działania w obszarze modeli operacyjnych, gdzie żadnych zmian nie planuje 43 proc. firm. W efekcie aspekty takie jak skrócenie dziennego czasu pracy (9 proc.) czy oddelegowanie powtarzanych zadań do wykonania przez sztuczną inteligencję (6 proc.) to ciągle pieśń przyszłości. Na taki stan rzeczy mogą mieć wpływ bariery technologiczne, prawne lub organizacyjne - żadnych trudności nie doświadczyło jedynie 7 proc. ankietowanych organizacji" - czytamy w komunikacie.

Proces szerszych zmian wynikających z rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji już się rozpoczął

W perspektywie dwóch najbliższych lat 59 proc. nie rozważa żadnej redukcji zatrudnienia wynikającej z rozwoju sztucznej inteligencji, a 13 proc. wręcz planuje zwiększenie załogi. Jednak dokładnie ten sam odsetek firm (13 proc.) zaznacza, że aktualnie znajduje się na etapie analizy dotyczącej możliwych zmian wynikających z rozwoju narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Należy się jednak spodziewać, że w kolejnych miesiącach ten odsetek się zwiększy, podkreślono.

Reklama

Analizując możliwy rozwój sytuacji na rynku pracy, ankietowane osoby wskazywały, że najbardziej narażone na zastąpienie przez rozwój sztucznej inteligencji są osoby związane z sektorem obsługi klienta (37 proc.), produkcji przemysłowej (32 proc.) oraz marketingu i komunikacji (22 proc.).

"Nie ulega wątpliwości, że proces szerszych zmian wynikających z rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji już się rozpoczął. Są one powszechnie wykorzystywane m.in. w branży e-commerce. Wiele organizacji prowadzi procesy transformacyjne, dostosowujące je do wymogów współczesnego, coraz bardziej cyfrowego świata. Jednak w przypadku sztucznej inteligencji firmy w Polsce nie znajdują się jeszcze na etapie, w którym dla organizacji to zjawisko jest równoznaczne ze zmianami w strukturze zatrudnienia. Część z nich rozpoczęła analizy, jednak dla większości zakres możliwych zastosowań dla sztucznej inteligencji pozostaje wciąż zbyt ograniczony dla wprowadzania szerszych zmian, uwarunkowanych wyłącznie tym rozwiązaniem" - powiedział partner EY Polska i lider praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services Artur Miernik, cytowany w materiale.

Bariery organizacyjne i techniczne

Wyniki badania EY wskazują, że rozwój narzędzi wykorzystujących rozwiązania sztucznej inteligencji nie ma obecnie znaczącego wpływu na modele operacyjne w polskich przedsiębiorstwach.

"Aż 43 proc. nie planuje żadnych zmian w tym obszarze, a kolejne 19 proc. ma niesprecyzowaną opinię. Z organizacji, które mają w planach podejmowanie konkretnych działań, największy odsetek (21 proc.) wskazuje na większą elastyczność w formie zatrudnienia np. współpracę na zasadach projektowych. Bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak oddelegowanie powtarzalnych zadań do wykonania przez sztuczną inteligencję (6 proc.), skrócenie dziennego czasu pracy (9 proc.) lub przejście na czterodniowy tydzień pracy (3 proc.), wskazuje znikomy odsetek badanych organizacji" - czytamy dalej.

Firmy podejmujące już działania zmierzające do wprowadzenia sztucznej inteligencji przede wszystkim napotykają na bariery organizacyjne (26 proc.) i techniczne (25 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się aspekty związane z ograniczeniami w zakresie kompetencji (16 proc.) lub poczuciem bezpieczeństwa (15 proc.). Bariery prawne zostały wskazane przez 10 proc. ankietowanych, co może być wynikiem wstępnego etapu prac nad wrażaniem AI w organizacjach. Jedynie 7 proc. nie napotkało żadnych trudności, a 26 proc. nie rozpoczęło działań zmierzających do wprowadzenia systemów opartych o sztuczną inteligencję.

Badanie "Wpływ AI na rynek pracy" zostało przeprowadzone w maju 2023 roku na zlecenie EY Polska przez ARC Rynek i Opinie na grupie 100 osób zajmujących się w firmach powyżej 50 pracowników kwestiami związanymi z HR.