Zysk operacyjny wyniósł 25,56 mln zł wobec 59,05 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 70,28 mln zł wobec 102,16 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 190,64 mln zł w 2020 r. wobec 229,37 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów ze sprzedaży dotyczył w przeważającej większości segmentu działalności grupy kapitałowej jakim jest obsługa budów. Przychody tego segmentu działalności wyniosły w 2020 roku łącznie 144 841 tys. zł wobec 183 309 tys. zł w roku poprzednim (spadek o 38 468 tys. zł tj. 21%)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 11,21 mln zł wobec 43,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)