Nowe Prawo energetyczne przewiduje, że do końca 2028 r. w Polsce liczniki ze zdalnym odczytem zużycia energii zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, w tym co najmniej w 80% gospodarstw domowych. Z szacunkowych danych operatorów sieci dystrybucyjnych wynika, że obecnie inteligentne liczniki zainstalowane są u ok. 1,9 mln odbiorców końcowych. Docelowa łączna liczba odbiorców końcowych szacowana jest na ok. 16,3 mln. Do wymiany pozostało więc ok. 14,4 mln tych liczników, podano.

"Apator jest największym polskim producentem inteligentnych urządzeń do pomiaru wszystkich mediów użytkowych, uznanym zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach europejskich. Chcemy partycypować w roll'oucie smart meteringu w Polsce dostarczając wysokiej jakości liczniki energii elektrycznej, dostosowane do oczekiwań krajowych OSD, pracujące w oparciu o różne technologie komunikacyjne. Jedną z nich jest standard OSGP" - powiedział prezes Apatora Mirosław Klepacki, cytowany w komunikacie.

Reklama

Griffin Group Energy jest członkiem zarządu OSGP Alliance, który zarządza rozwojem protokołu oraz ekosystemem dostawców, zakładów energetycznych oraz innych organizacji wykorzystujących protokół OSGP do realizacji inteligentnych sieci i osiągania biznesowych korzyści z ich eksploatacji.

"Na fundamencie tej technologii w Europie zostało już wdrożonych 40 mln takich liczników przez ponad 60 renomowanych zakładów energetycznych. Kluczowymi walorami OSGP jest bezpieczeństwo i skuteczność komunikacji, mające kluczowe znaczenie przy tego typu wdrożeniach infrastruktury krytycznej kraju" - podkreślił członek zarządu OSGP Alliance oraz dyrektor ds. strategii i rozwoju Griffin Group Energy Adam Zalewski.

Nowy licznik OSGP to w pełni polskie rozwiązanie techniczne. Praca koncepcyjna polskich inżynierów, wypracowana w krajowych biurach R&D, a następnie przełożona na procesy technologiczne i produkcyjne w fabryce Apatora zlokalizowanej w okolicach Torunia to długofalowa inwestycja w polską gospodarkę, podkreślono.

"Już od pewnego czasu zmienia się miks produktowy w Polsce związany z rozproszeniem rynku energii i rosnącą liczbą prosumentów. W miejsce liczników bez komunikacji klienci zamawiają urządzenia ze zdalnym odczytem. Liczniki Apatora pracują dziś w większości mikroinstalacji PV. Wymiana urządzeń na szeroką skalę w ramach krajowego roll-out'u będzie dużym wysiłkiem i wyzwaniem logistycznym, dlatego operatorzy powinni powierzyć ją sprawdzonym dostawcom krajowym i europejskim. Kluczowym elementem, który zamawiający powinni brać pod uwagę, jest wsparcie na miejscu zespołów inżynierskich i serwisowych dostawcy. Połączone zespoły Apatora i Griffin Group Energy dysponują niezbędnym doświadczeniem i zasobami, z których mogą skorzystać polscy operatorzy" - stwierdził Klepacki.

Griffin Group Energy to polska firma z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Głównym obszarem działania firmy jest segment magazynów energii, inteligentnych sieci i liczników.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)