Zamówienia na eksport i wywóz wzrosły w maju o 64,1 proc. r/r i spadły o 5,1 proc. w ujęciu miesięcznym.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 18,7 proc. w styczniu-maju 2021 r.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 18,7 proc. r/r w styczniu-maju 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

W tym czasie zatrudnienie spadło o 0,5 proc. , a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 8,2 proc. , podano w komunikacie.