"Nasz portfel zamówień - w części budowlano-infrastrukturalnej - na czwarty kwartał 2021 r. i lata kolejne wynosi ok. 2,4 mld zł. W ramach generalnego wykonawstwa w kraju obecnie prowadzimy ok. 40 budów w różnych segmentach budownictwa, a portfel zamówień wynosi ok. 1,3 mld na czwarty kwartał 2021 r. i lata kolejne. Cały czas monitorujemy ceny materiałów i usług, które w ostatnich miesiącach wzrosły, i ich wpływ na poszczególne projekty budowlane. Nieustannie kontrolujemy i optymalizujemy koszty, co pozwala na zminimalizowanie wpływu negatywnych czynników rynkowych i umożliwia osiąganie zakładanych rentowności. Podkreślam, źe naszymi głównymi klientami są inwestorzy prywatni, z którymi rozmawiamy o rosnących kosztach i efektywnie staramy się o rekompensaty z tym związane" - napisał Gołąbiecki w komentarzu do wyników za III kw.

Reklama

W ramach segmentu infrastrukturalnego - dotyczy to zarówno Oddziału Infrastruktury Unibep SA, jak i Budrex Sp. z o.o. - w III kwartale 2021 r. prowadzone było ok. 60 budów. Są to zarówno projekty związane z budową dróg ekspresowych, nieduże zamówienia związane z przebudową czy remontami dróg, ale także obiekty inżynieryjne, które są wykonywane w ramach inwestycji infrastrukturalnych.

"Nieustannie monitorujemy wzrost cen materiałów i usług oraz analizujemy ich wpływ na poszczególne projekty oraz optymalizujemy koszty, by utrzymać zakładane rentowności. W umowach mamy wpisane klauzule waloryzacyjne - dotyczy to zamówień publicznych, związanych z realizacją dużych inwestycji, które prowadzone są przez 3-4 lata. Geograficznie rozszerzamy swoją działalność, gdyż krajowe plany inwestycyjne wskazują, iż na terenie Polski Wschodniej w najbliższych latach będzie realizowanych dużo inwestycji infrastrukturalnych. Jest to niewątpliwie szansa na rozwój tego segmentu, którą chcemy wykorzystać. Dlatego jesteśmy aktywnym wykonawcą projektów na terenie woj. podlaskiego, ale także w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz we wschodniej części woj. mazowieckiego. Omawiany segment ma solidny portfel zleceń - wynosi on ok. 900 mln zł na czwarty kwartał 2021 r. oraz lata kolejne" - napisał prezes.

Poinformował też, że Unihouse - spółka zależna od Unibepu, produkująca budynki wielorodzinne w technologii modułowej drewnianej - prowadzi rozmowy z klientami, dotyczące urealnienia cen swoich usług i produktów, gdyż w ostatnich miesiącach miał miejsce dynamiczny wzrost cen drewna i materiałów drewnopochodnych. Spółka cały czas monitoruje koszty produkcji, w tym koszty stałe, oraz optymalizuje procesy w fabryce oraz na placach budów, skupiając się na osiągnięciu założonych rentowności w poszczególnych projektach.

"Celem spółki [Unihouse] jest wykorzystanie rosnącego zainteresowania budownictwem energooszczędnym i ekologicznym - dotyczy to zarówno rynków skandynawskich (głównie Norwegia i Szwecja), jak też rynków niemieckiego i polskiego. Portfel spółki wynosi obecnie ok. 200 mln zł na czwarty kwartał 2021 r i lata kolejna. Spółka prowadzi obecnie intensywną akwizycję, w szczególności na perspektywicznym rynku niemieckim" - zakończył.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)