"Dane za I półrocze 2022 r.:

- przychody ze sprzedaży: 28,1 mln zł wobec 21,2 mln zł w I półroczu 2021 r. (wzrost o 32% r/r),

Reklama

- zysk z działalności operacyjnej: 19,1 mln zł wobec 13,3 mln zł w I półroczu 2021 r. (wzrost o 43% r/r),

- zysk netto: 18,5 mln zł wobec 12,1 mln zł w I półroczu 2021 r. (wzrost o 54% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Krótkoterminowe aktywa finansowe: 60,7 mln zł na 30 czerwca 2022 r. wobec 69,9 mln zł na 31 marca 2022 r., podano także.

"Osiągnięte przez emitenta w I półroczu 2022 r. wyniki finansowe są efektem bardzo dobrej sprzedaży gry Green Hell na platformie PC/Steam oraz konsolach Sony PlayStation i Microsoft Xbox. Pozytywny wpływ na wyniki finansowe miały również przychody ze sprzedaży Green Hell w wersjach na platformy VR, za których wydanie i dystrybucję odpowiada Incuvo S.A." - wyjaśnia spółka.

W analizowanym okresie łączna sprzedaż brutto gry Green Hell na platformach PC/Steam, Sony PlayStation i Microsoft Xbox (wersje gry, do których Creepy Jar posiada prawa wydawnicze) wyniosła blisko 649 tys. kopii, z czego 190 tys. kopii na konsolach PlayStation i Xbox, podano także.

Jednocześnie spółka informuje, że w oparciu o wstępne dane sprzedażowe dostępne na dzień raportu, szacunkowa sprzedaż brutto Green Hell na ww. platformy od początku 2022 roku wyniosła 832 tys. kopii, z czego 227 tys. sztuk stanowią egzemplarze przeznaczone na konsole PlayStation i Xbox.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 28 września 2022 r.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W kwietniu 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)