Zakup ubezpieczenia na życie to jeden z najlepszych sposobów na zapewnienie bliskim bezpiecznej i spokojnej przyszłości. Jak działa w praktyce ubezpieczenie na życie? Sprawdźmy.

Posiadanie polisy na życie to przejaw odpowiedzialności i troski o tych, których kochasz najbardziej. Odpowiednio dostosowana do konkretnych potrzeb ochrona ubezpieczeniowa zapewni spokojną przyszłość Twoim bliskim w razie gdyby Ciebie zabrakło. Jak to działa w praktyce?

Czym jest polisa na życie i jaką ochronę zapewnia?

Ubezpieczenie na życie to umowa zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym, której celem jest objęcie ochroną życia osoby ubezpieczonej. Potwierdzeniem zawarcia takiej umowy jest polisa. Jest to dokument, który towarzystwo ubezpieczeń jest zobowiązanie Ci wręczyć. Polisa określa m.in. zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz czas jej trwania. Jeśli w tym okresie dojdzie do zdarzenia w wyniku, którego poniesiesz śmierć, towarzystwo ubezpieczeń będzie zobligowane wypłacić wskazanym przez Ciebie osobom (tzw. uposażonym określoną w umowie kwotę świadczenia. W praktyce jeśli wskażesz najbliższych członków rodziny jako uposażonych, to zabezpieczysz ich finansowo w sytuacji gdyby Ciebie zabrakło. Pozwoli im to spłacić potencjalne zobowiązania finansowe, a także pomóc zachować standard życia na zbliżonym poziomie. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy to dzięki Twoim dochodom utrzymywany jest aktualny standard życia Twojej rodziny. Jeszcze większego znaczenia nabiera wypłata środkó w z ubezpieczenia na życie po Twojej śmierci, jeśli jesteś jedynym żywicielem rodziny.

Warto wspomnieć, że jeśli rozszerzysz zakres ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci o dodatkowe umowy chroniące także zdrowie, towarzystwo ubezpieczeń wypłaci pieniądze również w innych, wskazanych w umowie sytuacjach. Może być to m.in.: zdiagnozowanie poważnego zachorowania, niezdolność do pracy w wyniku inwalidztwa, pobyt w szpitalu lub operacja, czy nieszczęśliwy wypadek.

Ubezpieczenie na życie — dla kogo?

Ubezpieczenie na życie to uniwersalny produkt, który przyniesie korzyści osobom w każdym wieku. Jego zakup powinny rozważyć zwłaszcza osoby, które:

 • spłacają kredyt hipoteczny;
 • przywitały na świecie potomka lub planują powiększenie rodziny;
 • są jedynymi żywicielami rodziny;
 • wykonują pracę, która zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, np. śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Co wziąć pod uwagę, wybierając ubezpieczenie życia i zdrowia?

Dobre ubezpieczenie na życie i zdrowie powinno precyzyjnie odpowiadać na konkretne potrzeby. Tylko wtedy okaże się realnym wsparciem. Zakup ubezpieczenia na życie poprzedź więc odpowiednią analizą potrzeb swoich oraz najbliższych. Wybierając polisę, weź pod uwagę przede wszystkim:

 • rodzaj produktu ubezpieczeniowego,
 • zakres ochrony,
 • wysokość sumy ubezpieczenia,
 • wysokość składki,
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (znajdziesz je w OWU - Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia),
 • możliwość zmiany parametrów polisy, np. zwiększenia sumy ubezpieczenia czy zawarcia umów dodatkowych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej;
 • limit wieku uprawniający do zawarcia umowy (jest to szczególnie ważne jeśli szukasz ubezpieczenia na życie dla seniora).

Ubezpieczenie na życie - cennik

Cena ubezpieczenia na życie zależy od wielu czynników: rodzaju produktu ubezpieczeniowego, sumy ubezpieczenia, wieku i stanu zdrowia ubezpieczonego czy długości trwania umowy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeń określają minimalne stawki od których można kupić ubezpieczenie. Przykładowo umowę ubezpieczenia na życie już od około 40 zł miesięcznie możesz zawrzeć np. w Pru. Opinie wielu klientów potwierdzają również wygodę związaną z możliwością zdalnego spotkania z agentem ubezpieczeniowym.

*****

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.