BFG dokonał przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, który został przejęty przez Pekao.

Sytuacja kapitałowa Idea Banku była bardzo zła; według oszacowania przygotowanego przez niezależną, renomowaną firmę PwC Advisory, bank miał kapitały ujemne na poziomie minus 482,8 mln zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań - brzmi oświadczenie Tomaszewskiego.

Jak zaznaczył, nieuprawnione są twierdzenia o trwałej poprawie rentowności, i w konsekwencji o wychodzeniu przez bank na prostą. „Nie było realnych szans na wyjście z luki kapitałowej. (…) Co bardzo istotne, główny akcjonariusz pozostawał bierny” - napisał prezes BFG.

Przypomniał, że 28 grudnia 2020 r. KNF potwierdziła stan zagrożenia Idea Banku upadłością oraz brak przesłanek wskazujących, że możliwe do podjęcia działania nadzorcze lub działania prywatne podmiotu pozwolą we właściwym czasie usunąć to zagrożenie.

Reklama

Jak napisał prezes BFG, „pojawia się też opinia, że działanie Funduszu to nacjonalizacja zagrożonego upadłością Idea Banku”. „Należy wyjaśnić, że BFG skierował zapytanie do sześciu banków komercyjnych, których wielkość i pozycja kapitałowa były dostatecznie dobre, o wolę wzięcia udziału w ewentualnym procesie i to Bank Pekao jako jedyny złożył ofertę przejęcia Idea Banku, a jej warunki były akceptowalne dla BFG działającego w oparciu o przepisy prawa, jak również dla Komisji Europejskiej” - brzmi oświadczenie.

Odnosząc się do roszczeń osób, które za pośrednictwem Idea Banku nabyły obligacje GetBacku, czy” inne problematyczne produkty finansowe” prezes BFG zauważył, że roszczenia te nie zostały przeniesione do Banku Pekao. „Za spłatę obligacji odpowiada ich emitent, czyli GetBack, a przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń” - podkreślił Tomaszewski.

Przymusowa restrukturyzacja była najbezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce. Należ̇y zdecydowanie podkreślić, że nasze działania mają związek z sytuacją Idea Banku, a nie jego głównego akcjonariusza. Za kondycję finansową banku odpowiada sam bank, a nie BFG czy inne organy państwa - napisał prezes Funduszu.

Według niego, jedyną alternatywą była upadłość, w przypadku której - zgodnie z oszacowaniem PwC - wartość aktywów zawiera się w przedziale 12,4 mld a 12,8 mld zł, a to oznacza, że nie pokrywa nawet wartości środków gwarantowanych.

„Oczywiście, Fundusz wypłaciłby wszystkie środki gwarantowane - ok. 13,8 mld zł, jednak według szacunków odzyskałby z masy upadłości co najmniej 1 mld zł mniej niż wypłacił, i to w przeciągu kilku lat, bo co najmniej tyle trwają procesy upadłościowe w Polsce” - napisał Tomaszewski. To przełożyłoby się na dużo wyższe składki, jakie polskie banki odprowadzałyby w kolejnych latach do BFG. Tak przedstawiają się fakty, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości - zaznaczył prezes Funduszu.(PAP)