"Decyzja w sprawie procesu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku była od dawna oczekiwana przez środowisko bankowe. Dzięki decyzji BFG pewien niebezpieczny element zagrażający stabilności systemu bankowego został rozwiązany i dlatego tę decyzję wszyscy w środowisku bankowym przyjmujemy z zadowoleniem" - powiedział w poniedziałek PAP Biznes Jagiełło.

"Decyzja BFG zwiększa stabilność sektora bankowego w Polsce" - dodał.

Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao.

BFG podawał, że Pekao jako jedyny złożył ofertę przejęcia Idea Banku.

Reklama

"PKO BP nie jest zainteresowany przejmowaniem żadnych banków w Polsce. Skupiamy się na tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli +cyfryzacji naszych relacji z klientami+" - powiedział PAP Biznes prezes Jagiełło.

BFG w swojej decyzji zwracał uwagę na słabą sytuację kapitałową Idea Banku - jego kapitały były ujemne i wynosiły minus 482,8 mln zł, a współczynnik wypłacalności wynosił 2,5 proc., podczas gdy minimalny wymóg to 10,5 proc.

"Idea Bank pomimo kilkukrotnych prób znalezienia inwestora, nie znalazł instytucji gotowych zainwestować w niego nowy kapitał, a obecni właściciele przez ostatnie dwa lata nie byli w stanie dokapitalizować go kwotą, która pozwoliłaby na rozwiązanie jego problemów" - powiedział Jagiełło.

"Zgadzam się z opiniami przedstawicieli innych dużych banków. Już od dłuższego czasu zwracaliśmy uwagę, że sytuacja, w której jeden bank w sposób trwały nie spełnia wymogów kapitałowych nałożonych na wszystkie banki w Polsce jest szkodliwa dla stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania całego sektora" - dodał.

Prezes przypomniał, że w 2020 roku w sektorze bankowym doszło do dwóch procesów resolution i w obu przypadkach nie było to zaskoczenie dla środowiska bankowego.

"Banki, które w sposób trwały nie spełniają wymogów kapitałowych muszą liczyć się z taką decyzją nadzorcy. To dyscyplinuje zarządy, rady nadzorcze i właścicieli takich banków, aby nie zwlekając, podniosły kapitały w takich instytucjach" - powiedział Jagiełło.

"Mam nadzieję, że banki, które mają problemy z osiąganiem wyznaczanych przez KNF wymogów kapitałowych, banki oraz ich akcjonariusze, nie będą czekały na cud, tylko będą zwiększały swoje kapitały" - dodał.

Prezes ocenił, że funkcjonowanie banków z kapitałami niższymi niż są wymagane przez nadzór bankowy tworzy ryzyko wyższych składek na BFG dla pozostałych banków.

"Sytuacja, w której funkcjonują banki bez odpowiednich wymogów kapitałowych, a posiadają depozyty klientów, zwiększa ryzyko, że banki, które są w dobrej formie, będą musiały płacić składki na gwarantowane depozyty za banki, które tworzą ryzyko systemowe" - powiedział Jagiełło.

Bank Pekao przejął 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Banku z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrumentu przymusowej restrukturyzacji. Do Pekao trafiło ponad 14 mld zł aktywów Idea Banku.

Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku, akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane, zostały umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Wartość obligacji, które podlegały umorzeniu wynosiła 56,1 mln zł, a akcji 156,8 mln zł.

Wszystkie depozyty klientów Idea Banku zostały w całości przeniesione do Pekao, podobnie jak kredyty.

Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes)