"Gdyby nie było rekomendacji nadzoru bankowego zalecającej wstrzymanie wypłaty dywidendy uważam, że Bank Handlowy stać na to i prowadzony jest w taki sposób, żeby taką dywidendę móc wypłacić" - powiedział Sikora podczas wideokonferencji.

Dodał, iż ma przekonanie, że z punktu widzenia przyszłości i tego, w jaki sposób banki prowadzą swoje strategie "byłoby zasadne, aby przyjąć, że dywidenda jest częścią wartości, którą dostarczamy dla inwestorów oraz częścią, która jest ważna również dla obywateli".

Reklama

"W naszym akcjonariacie mniejszościowym dominująca rolę odgrywają fundusze emerytalne. To oznacza, że jeżeli my płacimy dywidendę, to te fundusze mają lepszą płynność, są w stanie wypłacać środki tym wszystkim, którzy oszczędzają na emeryturę i zachęcają fundusze do inwestowania w banki, które płacą dywidendę. Uważam, ze dostrzeżenie tego związku pomiędzy spółkami dywidendowymi, a funduszami emerytalnymi i tymi, którzy oszczędzają na emeryturę, byłoby ważnym elementem budowania zaufania do systemu finansowania na przyszłość - zarówno w odniesieniu do krótkokredowych jak i długoterminowych oszczędności" - podkreślił prezes.

Dodał, iż ma nadzieję na zmianę podejścia do kwestii wypłaty dywidend w przyszłości.

"Myślę też, że zapowiedź polskiego KNF o wstrzymaniu się z dywidendą do półrocza jest też takim sygnałem, że 'let's wait and see', jak się sytuacja rozwinie i mamy nadzieję, że Bank Handlowy obok jednego, dwóch banków w sektorze jeszcze dzisiaj stać na wypłatę dywidendy. Uważamy, że to jest ważne dla rynku kapitałowego, funduszy emerytalnych, a ostatecznie dla przyszłych emerytów, by takie spółki dywidendowe - również w sektorze finansowym - funkcjonowały" - podkreślił Sikora.

W połowie grudnia ub. roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podała, iż uznaje za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w II połowie 2021 r. będzie przedstawione po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w I półr.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)