Bank podał, że bezpośredni wpływ pandemii COVID-19 na wynik wynosi 26,9 mln zł (obniżenie stóp procentowych i koszty administracyjne).

Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze wyniosły 102,5 mln zł (153,3 mln zł rok wcześniej), a przychody z tytułu opłat i prowizji 46,9 mln zł (38,9 mln zł rok wcześniej).

Wynik odsetkowy banku wyniósł w pierwszym kwartale 87,5 mln zł wobec 103 mln zł przed rokiem (-15,1 proc. rdr).

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł z kolei 36 mln zł wobec 29,7 mln zł rok wcześniej (+21,3 proc. rdr).

Reklama

Suma bilansowa na koniec marca 2021 roku wyniosła 19,9 mld zł, czyli wzrosła o 2,1 proc. wobec stanu sprzed roku.