Zysk operacyjny wyniósł 45,26 mln zł wobec 4,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Zyski z inwestycji sięgnęły 45,99 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 4,91 mln zł rok wcześniej.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)