Zysk operacyjny wyniósł 323 mln zł wobec 249,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 497,8 mln zł wobec 420,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 339,1 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 2 920,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 14,3% r/r).

Przychody segmentu Asseco Poland wzrosły w I kw. br. o 18,1% r/r do 366,8 mln zł, segmentu Formula Systems - o 16% r/r do 2 159,9 mln zł oraz segmentu Asseco International - o 8,5% r/r do 818,8 mln zł.

Przychody według sektorów zwiększyły się odpowiednio: w przypadku bankowości i finansów - o 7,9% r/r do 1 146,4 mln zł, przedsiębiorstw - o 17,4% r/r do 1 354,4 mln zł, instytucji publicznych - o 19% r/r do 838,3 mln zł, podano też w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 155,1 mln zł wobec 129 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 12,19 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)