"Pan Krzysztof Bielecki swoją decyzję umotywował zakończeniem obecnej kadencji i nieubieganiem się o wybór na członka zarządu nowej kadencji" - czytamy w komunikacie.

Krzysztof Jarosław Bielecki pełnił funkcję I wiceprezesa Holdingu od stycznia 2017 r.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)