W II kwartale 2021 r. liczba nowo udzielonych kredytów wyniosła ponad 67 tys., czyli o ponad 17 proc. więcej niż w I kw. tego roku. Wartość nowych kredytów wyniosła ponad 22,1 mld zł, czyli o prawie 4,2 mld zł więcej (a więc o 23,4 proc.) niż w I kw. W stosunku do II kw. 2020 r. liczba nowych kredytów była o 48,3 proc. wyższa, a wartość aż o 64,3 proc. większa – wynika z danych Związku Banków Polskich zawartych w opublikowanym raporcie w środę AMRON-SARFiN.

„Uwzględniając wyniki pierwszego półrocza, w tym zwłaszcza dynamikę wzrostu akcji kredytowej w II kwartale 2021 roku, można bez ryzyka zapowiedzieć rekordowy wynik sektora bankowego w finansowaniu mieszkalnictwa w roku 2021 w wysokości sięgającej 80 mld złotych. Osiągnięcie takiego wyniku oznaczałoby udzielenie co najmniej 240 tys. nowych kredytów hipotecznych” – powiedział przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP podczas środowej konferencji prasowej.

Z danych zawartych w raporcie AMRON-SARFiN wynika, że wzrosła średnia wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego. W II kw. 2021 r. wyniosła ona już blisko 330 tys. zł. Zmalał udział kredytów o wartości do 300 tys. zł, zwiększył się zaś udział tych, których wartość przekracza 500 tys. zł.

Jednocześnie – jak wynika z danych ZBP – Polacy pożyczają przy coraz wyższym udziale wkładu własnego. W odniesieniu do II kwartału 2020 roku w II kwartale br. udział kredytów o wskaźniku LtV (pokazującym stosunek kwoty pożyczki do ogólnej wartości nieruchomości) wyższym od 80 proc. spadł o prawie 9 p.p., do poziomu poniżej 30 proc.

Reklama

Wzrost przeciętnej kwoty kredytu to efekt wzrostu cen mieszkań. W II kwartale 2021 roku odnotowano wzrost średniej ceny transakcyjnej 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania we wszystkich badanych przez ZBP lokalizacjach. Najwyższe wzrosty odnotowano w Poznaniu, Białymstoku i Krakowie – odpowiednio 4,87 proc., 3,71 proc. i 3,46 proc.

Średnia cena transakcyjna w Warszawie w II kwartale 2021 roku wyniosła 10 tys. 224 zł za m kw. i była wyższa o 1 proc. w odniesieniu do wartości notowanej w poprzednim kwartale. Wzrosty średnich cen przekraczające 1 procent zanotowano we Wrocławiu i Gdańsku (1,8 proc. i 1,63 proc.). Najniższy wzrost cen zarejestrowano w Łodzi, zaledwie o 0,25 proc.

Wysoka sprzedaż kredytów mieszkaniowych to zapewne jedno ze źródeł optymizmu bankowców, który widoczny jest w opracowywanym przez ZBP i firmę Kantar wskaźniku koniunktury bankowej Pengab. Sierpniowy odczyt tego wskaźnika również opublikowano w środę. Wyniósł on 24,4 pkt i był wyższy od lipcowego o 10,9 pkt.

„W sierpniu odnotowano wzrost dynamiki aktywności klientów na rynku bankowym. Wyjątek stanowi rynek kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych w przypadku którego obserwujemy wpływ czynników sezonowych. Znaczący wzrost miesiąc do miesiąca odnotowano w przypadku aktywności klienckiej na rynku depozytowym. W sierpniu zaobserwowano także poprawę odczytu indeksów prognostycznych zarówno trzymiesięcznych, jak i sześciomiesięcznych. Jednak prognozy makroekonomiczne sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju kolejny miesiąc wykazały spadek” – powiedział podczas środowej konferencji Marcin Idzik z firmy Kantar.