"Makro będzie wspierać nasze wyniki, zakładamy podobną dwucyfrową dynamikę kredytów hipotecznych - ok. 12% w przyszłym roku. Zakładamy lepszą dynamikę kredytów konsumpcyjnych na poziomie 7,3%. Nowym zjawiskiem, które - mamy nadzieję, że się utrzyma - jest wyższy apetyt na kredyt korporacyjny, zakładana jest wyższa dynamika - ponad 4%. To są warunki, które powinny przełożyć się na lepsze wyniki. Specjalnie separuję to od wzrostu stóp procentowych" - powiedział Drabikowski podczas konferencji online.

"5 mld zł w przyszłym roku będzie przekroczone i myślę, że możemy to sobie jasno powiedzieć bez fałszywej skromności, bo makro pozwala" - dodał.

Reklama

Drabikowski zwrócił także uwagę, że podwyżki stóp procentowych "są w stanie dołożyć" ok. 1 mld zł do tego wyniku.

Wcześniej dziś bank informował, że szacuje, iż podwyżka stóp procentowych o 1,15 pkt proc. wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy na poziomie ok. 1-1,2 mld zł w 2022 roku.

"Zatem istotna poprawa wyników w przyszłym roku absolutnie jest w zasięgu PKO Banku Polskiego i zamierzamy to po prostu zrobić" - powiedział wiceprezes.

Strategia PKO BP zakłada osiągnięcie 12% ROE, ok. 41% C/I oraz 60-75 pkt bazowych kosztów ryzyka w 2022, a także zysk netto na poziomie ponad 5 mld zł oraz zdolność do wypłaty dywidendy w przyszłym roku. Trzy pierwsze cele już zostały zrealizowane.

Po 3 kwartałach tego roku ROE wynosi 12,1%, C/I to 39%, koszt ryzyka 59 pb, zysk netto 3,7 mld zł, zaś współczynnik TCR 19%, a Tier 1 to 17,8%

"Jeśli chodzi o realizację strategii, to można powiedzieć, że większość punktów została już zrealizowana, choć jesteśmy dopiero na III kwartale. ROE - na ten moment już realizujemy cele strategii, to samo, jeśli chodzi o wskaźnik C/I- jest nawet niższy niż ten, który był założony na koniec roku. Koszt ryzyka kredytowego także poniżej założonego na koniec roku i wynik netto, w tym momencie 3,7 mld zł, natomiast planowany na koniec roku powyżej 5 mld zł - mamy takie ambicje i takie założenia, że jest on możliwy do osiągnięcia" - powiedziała wiceprezes kierująca pracami zarządu Iwona Duda.

Podkreśliła, że bank ma bardzo dobrą i bezpieczną sytuację kapitałową. Bank poinformował dziś, że posiada ponad 16 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

"W tych warunkach, przy tak dobrych kapitałach, wysokiej dochodowości, jak również i pewnym zarządzeniem tym procesem rozwiązywania problemów frankowych, możemy mówić, że powoli wkraczamy w warunki, gdzie znów możemy powrócić do oczekiwanej pewnie przez wszystkich interesariuszy wypłaty dywidendy" - podkreśliła Duda.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)