W nowej strategii PKO BP na lata 2023-2025 "Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość" postawione zostały następujące cele finansowe:

1. wskaźnik ROE: docelowo w 2025 r. na poziomie powyżej 12% zakładając wzrost kapitałów grupy kapitałowej o około 60% w horyzoncie strategii oraz stopę referencyjną NBP w 2025 r. na poziomie 3%;

Reklama

2. wskaźnik C/I w 2025 r. na poziomie poniżej 45%;

3. koszt ryzyka w 2025 r. w przedziale 0,7-0,9%;

4. zdolność do wypłaty dywidendy/skupu akcji, podano.

Obecnie wskaźnik ROE wynosi 11,5%.

"Przedstawione cele i założenia Strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania banku w latach 2023-2025" - czytamy w komunikacie.

Strategia opiera się na realizacji siedmiu filarów:

1. Klient w centrum: prosty, przyjazny i dostępny bank

2. Bankowość dopasowana do stylu życia: „Bank Przyszłości" nastawiony na nowoczesną akwizycję klientów

3. Najlepsza oferta dla klientów biznesowych dzięki skali Grupy Kapitałowej Banku

4. Lider transformacji ESG w polskim sektorze bankowym

5. Technologie i operacje gotowe na wyzwania przyszłości

6. Kultura innowacji i zwinności, "PKO Bank Talentów"

7. Wykorzystanie silnej pozycji banku do wzrostu nieorganicznego, wymieniono w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)