Ponad połowa (51,6 proc.) respondentów badania przygotowanego przez centrum badawczo-rozwojowe Biostat na zlecenie 2PR wyraziło zaufanie do instytucji finansowych w kwestii bezpieczeństwa online. Z raportu wynika jednocześnie, że większość (53,6 proc.) badanych Polaków jest przekonanych, że ich finanse są odpowiednio chronione w internecie. Niemniej jednak, 30,4 proc. ankietowanych nie było w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi.

Badanie wykazało ponadto, że zaufanie do instytucji finansowych w kontekście cyberbezpieczeństwa różni się nieznacznie w zależności od poziomu wykształcenia respondenta. W przypadku osób z wykształceniem wyższym odpowiedź pozytywną zaznaczyło 52,5 proc. pytanych. Osoby z wykształceniem średnim taką samą odpowiedź wskazywały w 53,5 proc. przypadków, a respondenci z wykształceniem poniżej średniego wykazali najmniejsze zaufanie do instytucji finansowych w kwestii cyberbezpieczeństwa - napisano w raporcie.

Ponadto instytucjom finansowym w kontekście cyberbezpieczeństwa znacznie częściej ufają mężczyźni (59,7 proc.) niż kobiety (44,2 proc.). Jednocześnie aż 61,4 proc. mężczyzn uznało, że ich finanse są odpowiednio zabezpieczone w internecie. W przypadku kobiet tylko 46,5 proc. respondentek wybrało taką odpowiedź.

"Zaufanie umożliwia sprawne funkcjonowanie i rozwój rynku finansowego. W Polsce uznano je nawet za jeden z celów nadzoru nad rynkiem finansowym. Budowa lub naprawa zaufania to główny postulat w kontekście nowych projektów rozwijających ten rynek. Instytucje finansowe opierają działalność na zaufaniu swoich klientów, których składki, depozyty i inwestycje tworzą ich aktywa. Kapitał własny tego typu podmiotów jest wielokrotnie mniejszy od zarządzanych przez nie kwot. Wizerunek jest natomiast jednym z najcenniejszych aktywów. Zmiany, jakie niosą za sobą globalizacja, liberalizacja i informatyzacja usług finansowych wymuszają rozwój tradycyjnego podejścia do działań z obszaru komunikacji" - napisał cytowany w komunikacie Bartosz Sosnówka, partner zarządzający w agencji 2PR, która zleciła badanie.

Reklama

Poziom zaufania do banków i innych instytucji finansowych zależny jest również od wieku. W badaniu wskazano, że największym poziomem zaufania instytucje finansowe cieszą się wśród osób młodych (od 18 do 29 lat). Największą nieufność wykazują z kolei osoby w wieku od 30 do 39 oraz od 40 do 49 lat. Osoby w wieku 50-59 oraz starsze znacznie częściej niż inne wskazywały, że nie wiedzą, czy ufać bankom w kwestii bezpieczeństwa ich finansów w internecie.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2024 roku na grupie 1000 osób powyżej 18. roku życia mieszkających w Polsce. Pomiar zrealizowany został przy wykorzystaniu panelu konsumenckiego "Badanie Opinii" na podstawie kwestionariusza ankiety. (PAP)