Na rynkach międzynarodowych maj był natomiast kolejnym miesiącem istotnych spadków cen węgla. W europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) zmalały one w odniesieniu do kwietnia o 16,1 proc. i były o 31,8 proc. niższe niż przed rokiem.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał w środę wartości, jakie osiągnęły w maju br. dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

W maju br. polski węgiel dla energetyki był o 4,2 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. W odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni spadek wartości indeksu rok do roku wyniósł 3,1 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w kwietniu 267,21 zł za tonę - wobec 263,94 zł za tonę w kwietniu, 262,49 zł w marcu, 261,84 zł w lutym i 268,32 zł w styczniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w maju było to 12,11 zł za gigadżul energii, wobec 11,90 zł w kwietniu, 12,06 zł w marcu, 11,95 zł w lutym i 12,05 zł w styczniu.

Reklama

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w maju wartość 315,20 zł za tonę, wobec 331,80 zł za tonę w kwietniu, 327,21 zł w marcu, 316,14 zł w lutym i 298,77 zł w styczniu br. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w maju było to 13,24 zł za gigadżul energii, wobec 13,80 zł w kwietniu i marcu, 13,25 zł w lutym i 12,69 zł w styczniu.

Piąty miesiąc 2020 r. przyniósł dalsze spadki światowych cen węgla w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). W maju br. miesięczna wartość indeksu DES ARA zmalała o 16,1 proc. w porównaniu do kwietnia br. To o 31,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Polskie majowe indeksy cenowe w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły 73,20 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 80,00 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Również w poniedziałek ARP opublikowała dane dotyczące krajowego wydobycia i sprzedaży węgla w maju br. W piątym miesiącu tego roku kopalnie wyprodukowały 3,2 mln ton tego surowca (wobec 5,3 mln ton w maju 2019 r.), a sprzedały ok. 3,5 mln ton (wobec ok. 5 mln ton w maju rok wcześniej). Na zwałach w końcu maja br. leżało 7,4 mln ton surowca, wobec ponad 7,7 mln ton miesiąc wcześniej oraz ok. 3,8 mln ton przed rokiem.