PKN Orlen, informując we wtorek o umowie Orlen Projekt i Energa Invest, podkreślił, że współpraca tych spółek "to przykład synergii i możliwości, jakie gwarantuje szeroki rynek połączonych branż rafineryjno–petrochemicznej oraz energetycznej".

"Orlen Projekt i Energa Invest, spółki z Grupy Kapitałowej Orlen, w ramach zawartej umowy ramowej, wspólnie realizują zamówienia m.in. z zakresu energetyki" - oznajmił w komunikacie płocki koncern. Jak podał, spółki przystąpiły do współpracy przy realizacji zamówienia, które obejmuje opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW, w terminalach paliw w Ostrowie Wielkopolskim, Żurawicy, Sokółce, a także w zakładach produkcyjnych Grupy Orlen w Płocku, Trzebini oraz we włocławskim Anwilu.

PKN Orlen zapowiedział, że kolejnym zamówieniem, które zrealizują Orlen Projekt i Energa Invest, będzie m.in. sporządzenie kosztorysu dla budowy nowego zbiornika retencyjnego oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla systemów zabezpieczeń technicznych na terenie zakładów PTA (instalacji kwasu tereftalowego - PAP) we Włocławku, a także terminalu paliwowego w Świnoujściu, z uwzględnieniem pełnienia nadzoru autorskiego.

"Działamy z Energą Invest w ramach jednej grupy kapitałowej. Współpraca, którą podjęliśmy, umożliwia wzajemne wykorzystanie potencjału oraz kompetencji obu firm, a co za tym idzie rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Doskonała znajomość branż, w których funkcjonujemy, a także ugruntowana pozycja na rynku, są gwarancją wykonywania zadań na najwyższym poziomie" – podkreślił prezes Orlen Projekt Marcin Kasza, cytowany we wtorkowym komunikacie płockiego koncernu.

"Działalność biznesowa obu spółek jest realizowana w podobnych zakresach kompetencyjnych – opiera się na zadaniach projektowych, miedzy innymi w szeroko rozumianym obszarze energetyki. Zainicjowana współpraca pozwoli nam szukać synergii, która przyczyni się do dalszego, dynamicznego rozwoju każdej ze spółek i przyniesie korzyści całej Grupie Orlen" – ocenił z kolei Marek Konieczny, prezes Energa Invest.

Reklama

Jak wyjaśnił PKN Orlen, Orlen Projekt to podmiot świadczący "pełen zakres usług inżynierskich w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, w tym przygotowywanie dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach procesu inwestycyjnego, a także zakupy dóbr inwestycyjnych oraz budowanie i uruchamianie inwestycji". Koncern wspomniał przy tym, że Energa Invest, która od kwietnia - po przejęciu Grupy Energa - należy do Grupy Orlen, "jest jedną z największych w Polsce firm projektowych w obszarze energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej, źródeł kogeneracyjnych, budownictwa kubaturowego oraz konstrukcji".