Jak przypomniał Gaz-System, Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru został powołany przez Komisję Europejską, aby wesprzeć realizację inwestycji i tworzenie gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej zgodnie z założeniami Europejskiej Strategii Wodorowej opublikowanej w lipcu 2020 r.

Sojusz ma odegrać zasadniczą rolę we wsparciu działań inwestycyjnych, obejmujących produkcję, transport, magazynowanie oraz wykorzystanie wodoru w poszczególnych sektorach gospodarki, takich jak transport, przemysł, energetyka, ciepłownictwo.

W skład sojuszu wejdą przedstawiciele przemysłu, władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

„Poprzez członkostwo w Sojuszu pragniemy wskazywać, jak gaz ziemny może pełnić istotną rolę w transformacji energetycznej w Polsce i w całej UE” - zaznaczył prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Reklama

Jak przypomniał Gaz-System, operator jest zaangażowany w projekty badawczo-rozwojowe, mające na celu wdrożenie nowych sposobów eksploatacji infrastruktury gazowej. Obejmują one m.in. dostosowanie aktywów na potrzeby odbioru i transportu gazów odnawialnych i zdekarbonizowanych, w tym wodoru.