Środki te mają stać się motorem napędowym tzw. zielonego zwrotu Taurona - ogłoszonej w ub. roku strategii, w ramach której w perspektywie 2030 roku Tauron chce produkować dwie trzecie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Obecnie aktywa wytwórcze Grupy są oparte głównie na węglu kamiennym.

Jak zaznaczono w poniedziałkowym komunikacie Taurona, zawarcie umowy nie stanowi obowiązku nabycia obligacji przez EBOiR. "W umowie ramowej Tauron zobowiązał się do działania zgodnie ze standardami wskazanymi przez EBOiR, w tym w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i wytycznych antykorupcyjnych, oraz do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wskazanych w umowie ramowej inwestycji" - wyjaśniła Grupa.

Zobowiązania te - jak podkreślono - są zgodne z zaktualizowaną strategią Grupy Tauron. Ramowa umowa z EBOIR to kolejny krok służący pozyskaniu finansowania tzw. zielonego zwrotu. W grudniu 2019 r. Tauron zawarł już umowę kredytu z Intesa Sanpaolo, a w marcu 2020 r. podpisał dwie umowy kredytowe – z bankiem SMBC, a także umowę kredytu konsorcjalnego z Intesa Sanpaolo oraz China Construction Bank.

"Dodatkowo podpisaliśmy porozumienie z bankami, na mocy którego mamy możliwość wyłączenia z kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, liczonego dla całej Grupy, zadłużenia, które byłoby zaciągnięte przez SPV realizujące projekty w odnawialne źródła energii. Emisja obligacji na krajowym rynku stanowić będzie więc kolejny krok w ramach budowy zdywersyfikowanego portfela dłużnego Grupy, służącego finansowaniu działalności nie węglowej" – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes Taurona ds. finansowych Marek Wadowski.

Ponadto w marcu br. Tauron i Polski Fundusz Rozwoju zainicjowali działania dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii. Według wstępnych założeń, w ramach programu PFR Green Hub współfinansowane będą np. inwestycje w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Zgodnie z porozumieniem, kolejne inwestycje Taurona w odnawialne źródła energii będą mogły liczyć na finansowanie od PFR rzędu co najmniej 50 mln zł na każdy taki projekt.