Faktycznie, emisje spadły, jednak to zakres spadku emisji dwutlenku węgla w 2020 roku w poszczególnych krajach jest interesujący. Przedstawione przez portal Statista dane zostały oszacowane przez Carbon Monitor.

nieznane

Jak pokazuje powyższa infografika, globalna emisja CO2 zmniejszyła się o 6,5 procent. Największy wpływ na ten spadek ma zmniejszenie wykorzystania transportu lądowego – o 17 proc. w stosunku do 2019 r. Stanowi to ok. połowy całego spadku. Spośród poszczególnych krajów, dla których opublikowano dane, największy spadek w porównaniu z 2019 r., według stanu na dzień 31 sierpnia, odnotowała Hiszpania.