"Wszelkie groźby zastosowania sankcji, skierowanych przeciwko projektowi Nord Stream 2, wpływają na wielu podwykonawców i inwestorów zachodnich" - zauważyła spółka. Oceniła, że jeśli sankcje zostaną wprowadzone w życie, to odczuje je w sposób bezpośredni ponad 120 firm z co najmniej 12 krajów Europy.

"Nord Stream 2 AG, jak i firmy popierające projekt, są nadal przekonane, że jak najszybsze wejście gazociągu do eksploatacji jest zgodne z interesami bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności Europy" - poinformowała spółka.

Rosyjsko-niemiecki gazociąg jest gotów w 94 procentach - przypomniał operator. Wyjaśnił, że ułożono dotąd 2300 km spośród łącznie 2460 km rur tworzących gazociąg. Spółka zaznaczyła, że projekt otrzymał wszelkie niezbędne zezwolenia.

Departament Stanu USA opublikował we wtorek nowe wytyczne, które poszerzają sankcje nałożone na gazociąg. Restrykcje obejmować mają np. podmioty, które pomagałyby technicznie lub finansowo statkom układającym Nord Stream 2.