Strona litewska nie zna przyczyn wstrzymania produkcji prądu w elektrowni, która została uruchomiona 3 listopada. Oficjalne otwarcie elektrowni atomowej odbyło się w sobotę.

Litewska Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Energii Atomowej (VATESI) twierdzi, że również nie posiada informacji o procesie rozruchu elektrowni w Ostrowcu. Białoruska elektrownia jądrowa o mocy 2400 MW w Ostrowcu znajduje się około 50 km od Wilna, stolicy Litwy. Litwa twierdzi, że jest ona niebezpieczna i przyjęła przepisy, zakazujące zakupu wytwarzanej przez nią energii elektrycznej.

Reklama

Władze w Wilnie zabiegały i nadal zabiegają na szczeblu międzynarodowym o rozstrzygnięcie kwestii niebezpiecznej elektrowni w Ostrowcu, poszukując jednocześnie rozwiązań ograniczających zagrożenia.

Białoruski resort energetyki: trzeba było wymienić urządzenie pomiarowe w elektrowni atomowej

O konieczności wymiany urządzenia pomiarowego w elektrowni atomowej w Ostrowcu, gdzie w zeszłym tygodniu rozpoczęto wytwarzanie prądu, poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Energetyki Białorusi.

Według resortu podczas przeprowadzanych testów „stwierdzono konieczność wymiany pewnego elektronicznego sprzętu pomiarowego”.

Jak podkreśliło ministerstwo, w chwili obecnej na pierwszym bloku elektrowni prowadzone są testy i prace zgodne z programem rozruchu energetycznego. „Wszystkie systemy technologicznie funkcjonują w normalnym trybie” – dodał resort.

Ministerstwo poinformowało, że etap rozruchu energetycznego przewiduje pracę bloku energetycznego na różnych poziomach mocy oraz sprawdzanie wytrzymałości systemu energetycznego przy wielokrotnym obniżaniu tej mocy.

Białoruska elektrownia jądrowa powstaje w obwodzie grodzieńskim, około 20 km od miejscowości Ostrowiec, według rosyjskiego projektu AES-2006.

Siłownia będzie się składać z dwóch bloków energetycznych, z których każdy posiada reaktor o mocy do 1200 megawatów; buduje ją Rosatom, finansowana jest w większości z kredytu udzielonego Mińskowi przez Moskwę.

Według planów elektrownia ma produkować 18 mld kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie. Pierwszy załadunek paliwa jądrowego miał miejsce na początku sierpnia. Z pełną mocą pierwszy blok elektrowni ma zacząć działać w 2021 roku. Rok później powinien zostać uruchomiony drugi reaktor.

Budowie elektrowni sprzeciwia się Litwa, której władze uważają, że obiekt ten stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.