"Spadek stawek własnych w taryfie Enea Operator wyniesie średnio 1,7% dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 2,2% dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G111), natomiast w taryfie Tauron Dystrybucja spadnie średnio o 1,5% (1,7% dla grupy G11)" - czytamy w komunikacie.

Od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci obu dystrybutorów wyniesie ok. 20% (wzrost o ok. 15% dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11 ).

Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G112 zapłacą tym dystrybutorom średnio od ok. 6-7 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej, wyjaśniono.nNatomiast średni wzrost całego rachunku dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe i korzystających z taryfy Enea jak i Tauron Sprzedaż wyniesie około 10%, tj. ok. 8 zł miesięcznie, dodano.

Taryfy zostały zatwierdzone do końca 2021 roku i mogą zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE. Prezes URE publikuje zatwierdzone taryfy w Biuletynach Branżowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.b5 stycznia regulator zatwierdził taryfę dystrybucyjną firmie innogy Stoen Operator, przypomniano.

"Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi obecnie postępowania w sprawie taryf dla pozostałych dwóch z pięciu największych dystrybutorów. Do momentu zakończenia tych postępowań dystrybutorzy stosują dotychczasowe stawki opłat. Wyjątek stanowią stawki opłat: kogeneracyjna, OZE i mocowa oraz przejściowa. Zmiany w tej części rachunku weszły w życie od 1 stycznia, niezależnie od prowadzonych postępowań taryfowych" - czytamy także.

W grudniu regulator zatwierdził taryfy na sprzedaż energii do odbiorców w gospodarstwach domowych przedsiębiorcom Enea, PGE Obrót i Tauron oraz Energa Obrót. Z tytułu wzrostu ceny energii rachunki odbiorców w części płaconej sprzedawcom prądu wzrosną średnio o ok 1,5 zł miesięcznie.